» » Boztepe Sülalesi

 


Boztepe Sülalesi


Yazar: Saim, 8-07-2010, 23:32, Görüntülenme: 28691

Boztepe sülalesi 1700'lü yıllarda Erzurum Horasan' dan değişik yollar takip ederek, bu gün ikamet edilen Antalya ili Manavgat ilçesi Boztepe köyüne yerleşmiştir. Mezarlıktaki hece taşlarından da anlaşılabileceği gibi sülalenin önceki adı Çomuoğulları'dır. 1934 yılında çıkarılan soyadı kanunu ile sülale Boztepe soyadını almıştır. Boztepe soyadının hikayesi şöyledir: Çomuoğulları sülalesinden, Boztepe Hatibi Rahmetli (Hacı Mahmut oğlu) Osman aşağıdada ifade edildiği gibi köyün fahri hatibidir. Nüfuzlu, itibarlı, yürekli bir insandır. Devletle daima iyi ilişkiler içerisinde olmuş, her zaman devletten taraf olmuştur. Bunu bilen soyadı memuru, dedem Hatip Osman'a sizin soyadınız Boztepe olsun demiş, dedem buna itiraz etmiş ancak memur; siz köyün ağasısınız bu nedenle soyadınız Boztepe olmalı deyince, dedem buna razı olmuştur. Muhtemelen dedemin kardeşi Mehmet dedeye soyadı sorulduğunda öz kardeşim dediği için kardeşinin soyadı "ÖZ" konmuştur. Başka bir izahı olabilir mi?

Sülale; Çomuoğulları, Çomular, Çomlar veya Çomak olarak da adlandırılmaktadır. Adana'da ikamet eden Nuri Çomu ve oğlu Hüseyin Çomu, bu soyadı taşırlarken, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomak bu soyadını almışlardır. Kısaca aynı sülalenin farklı yerlere yerleşen mensupları, Çom kökünden türeyen (Çom, , Çomoğulları, Çomu, Çomuoğulları, Çomak, Çomaklı gibi) soyadları almışlardır. 

Anonim' e (2018) göre, Resul Ağa ile birlikte Kazakistandan geldikleri bilinen Çomoğulları özellikle Türkiye'de çok geniş bir coğrafyaya dağılmış olup, tam olarak bir coğrafya tespiti yapılmış değildir.Merkezi Erzurum'un Aşkale ilçesi olmak üzere, Rize'nin Çayeli ilçesi, Malatya'nın Darende ilçesi, Antalya, Sakarya, Bursa ve İstanbul'da çoğunlukla oldukları bilinmektedir.Son yıllarda teknoloji'nin de ilerlemesi ile sosyal ağların gelişmesi, sülalenin tek çatı altında toplanma ihtimalini güçlendirmektedir. Aynı kaynağa göre Çomular Anadolu'ya 1000 yıl önce gelmişlerdir. (Anonim 2018>https://tr. wikipedia.org/wiki/Çomoğlu,_Sandıklı)

 

Yakın Tarih Boztepe Sülalesi Seceresi

 

Bu secere çok kıymetli daima takdire şayan amcam Bekir Boztepe tarafından kaleme alınmış ve tarafımdan tashih edilmiştir.

 

Büyük büyük dede Mehmet Efendi takriben 1700-1750 yılları arasında Horasan’dan iki kardeşi ile beraber Senir’e (Gündoğmuş) gelmişler, orada kısa bir süre ikametten sonra Senir beyleri  bir kardeşini Fizan’a (Trablusgarp) sürmüşler, diğerlerini de köyü terke mecbur etmişlerdir. Rivayete göre diğer kardeşi yolda Çürük olarak adlandırılan mahalde vefat etmiştir ve Mehmet Dedem fakir bir halde önce Sarıağalara (Köy terk edilmiş vaziyette Alanya’nın Alara Köyüne varmadan evvel sol taraftadır), daha sonra Boztepe Köyüne yerleşmiştir.

 

Oğlu büyük dede (babamın dedesi) Hacı Mahmut bilahere zengin olarak kendisini kabul ettirmiş ve yörenin ilk hacılarından olmuştur. Üç hanımla evlenen Hacı Mahmut’un 7 çocuğu olmuş ve 1882’de vefat etmiştir.

 

Çocuklarının ismi şöyledir:

Osman Boztepe ( Boztepe hatibi Hatıp Osman), Mehmet Öz, Ümmühani Öztürk, Şehrinaz Yılmaz, Fatma Adıgüzel, Ayşe Özdemir, Rukiye Yılmaz

 

Dedem Osman Boztepe, 1882 senesinde 40 günlükken babasını(Hacı Mahmut), 12-13 yaşında da annesi Habibe Hatunu kaybetmiştir. Alanya’da eski Türkçe tahsil etmiş ve köy camiinin fahri olarak hatipliğini yapmıştır. Köyün eşrafından Hanif ağanın kızı Gülsüm Hanımla izdivaç etmiş Mahmut adlı bir oğlu olmuş, çocuk yaşta vefat etmiştir. Kabri Boztepe’dedir.

Gülsüm validemizin vefatından sonra Seyit Efendilerden Bekir Ağa’nın kızı Fatma ile 2. evliliğini yapmıştır. Ninem Fatma’dan Mahmut Boztepe (1919), Habibe Öztürk (1922), Mehmet Emin Boztepe (1924), Hasan Fehmi Boztepe (1927), Rukiye Avşaroğlu (1931) ve Bekir Boztepe (1936) olarak 6 çocuk sahibi olmuştur.

Hatıp Osman, normal bir tahsil hatta ana baba dahi görmemesine rağmen kıvrak zekası ile yörede kendisini kabul ettirmiş, ömrü boyunca zulme ve zalime karşı gelmiş, bölge halkına kanat gererek ihtilafları halletmiş, kimseyi incitmemiştir.

25-30 sene Boztepe, Odanönü,  Karakaya, Yalçıdibi, kısmen Örenşehir’den hiçbir ferdi mahkemeye göndermemiş, ihtilaflı konuları mahallinde halletmiştir. Çok nüktedan bir yapıya sahip olan Hatıp Osman çocukla çocuk, büyükle büyük, ağa ile ağa, bey ile bey olan çok büyük bir insan idi. Devlet erkanıyle daima beraber olmuş, daima devletin yanında yer almıştır. Çok da ileri görüşlü bir zat olan dedem, Manavgat’ın Side’ye nakli için çaba sarf etmiş, mücadele vermiştir. Arkadaşlarından bazıları Side’den yer almışlar, Sidelinin teklifine ‘Ben Manavgat’ın istikbali için mücadele ediyorum, kendime Side’den yer almak için değil’ diye cevap vermiş ve teklifleri reddetmiştir. Bir ara mücadeleyi kaybedeceği endişesi ile Tugayoğlu (Side’ye nakile karşı idi) ‘Hatıp bizim yanımızda yer al Kızıl Kum’dan 150-200 dönüm tarla vereyim’ demiş ve teklife şu cevabı vermiştir: ‘Ağa! Tugayoğlu, Boztepe hatıbını mağlup etti diyebilirler. Ancak satın aldı diyemezler. Zira senin topun beni satın almaya yetmez.’ diye cevap vermiştir. Kızılkum şimdiki Aşağı hisar mahallesinin kurulu olduğu yerdir.

Çok müşfik bir insan olan Hatıp Osman, eniştelerini kaybetmiş, yeğenlerine kanat germiş,onları büyütüp yetiştirmiştir. Amcam büyük insan Dr.Hasan Fehmi Boztepe milletvekili iken Ziraat bankasına bir müdür tayin olmuş, dedem tebrik için bankaya gittiğinde orada bulunan bir vatandaş ayağa kalkarak banka müdürüne dedemi Dr. Hasan Fehmi Boztepe’nin babası olur diye takdim ediyor. Nüktedan olan dedem: ‘Sayın müdürüm siz onların lafına bakmayın tanıtım şekilleri uygun olmadı. O benim oğlumdur.’ diyor. Çok hislenen müdür dedemin elini öpüyor ve gözleri yaşarıyor. Oğlu tarafından tanınmayı hazmedemeyen müşfik, haysiyet timsali, cesur  insan 5 Ocak 1978 senesinde hayata gözlerini kapıyor. Kabri Boztepe mezarlığındadır. Nur içinde yatsın. Amin.

 

Evlatları

Mahmut Boztepe:

1919 yılında Boztepe’de doğmuştur.İlk evliliğini Örenşehir Köyü hatıbı Ahmet Efendinin kızı Fatma Hanımla yapmış; Hatice Türkan ve Hanif adlı iki çocuğu olmuş, Hanif iki yaşında Boztepe’de vefat etmiştir. Merhume yengem 1944 yılında Boztepe’de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Mahmut amcam 1945 senesinde Gündoğmuş eşrafından Müderris Fevzi Efendinin kızı Avniye Hanımla ikinci izdivacını yapmış, ondan da Fatma, Hanif Mahir, Nasuh, Ümmühani Suna isimli 4 çocuğu olmuştur. Muhterem amcam 18.06.2014 günü vefat etmiştir.

İlk hanımından olan kızı Türkan Manavgat’tan Hatıp Hafız adı ile maruf Şükrü Sözen’in oğlu İbrahim Sırrı Sözen ile evlenmiş ve Tülay, Şükrü, Fatih isimli üç çocuğu olmuştur.

Kızı Fatma Hacıobası köyünden yakın akrabamız olan ilkokul öğretmeni Osman Timbille evlenmiş, Hatice ve Sultan isimli iki kızları olmuştur.

Oğlu Hanif Mahir inşaat mühendisidir. Antalya’dan Kulalar ailesinden Nuray Hanımla evli olup; Avniye, Mahmut ve Fatma isimlerinde üç çocuğu vardır. Antalya’da ikamet etmekte müteahhitlik ve şantiyecilik yapmaktadır.

Oğlu Nasuh kimya mühendisidir. İstanbul’da çalışma bakanlığı baş müfettişliği yapmıştır. İstanbul’dan Sabiha Hanımla evli olup; Osman Fatih ve Didem Şadiye adlı iki çocuğu vardır .

Kızı Ümmühani (Suna) , Odaönü köyünden Ömer efendinin torunu Ahmet Uymaz ile evli olup Hüseyin ve Samet adında iki oğlu vardır.

 

Halam Habibe Öztürk:Örenşehir köyünden Alabeyoğullarından dedemin kardeşi Ümmühani’nin oğlu Hasan Öztürk ile evlidir. Halam 21.04.2017'de Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı Cennet olsun..

Kızı Ümmühani(Türkay) Çavuş Köyünden Demirci Hüseyin Kaplan’la evli olup Mustafa, Emine, Habibe, Fatma adında 4 çocuğu vardır .

Oğlu Yaşar; Karaöz köyünden Hacı Mevlüt kızı Yaşar  (Günay) hanımla evli olup, Hüseyin, Mustafa,Fatma ve Mevlüt adlı 4 çocuk sahibidir.

Kızı Gülay; halamın damadı Hüseyin kardeşi İbrahim Kaplan ile evlidir.Mustafa ve Muhittin adında 2 oğlu olup beyi tornacılık yapmaktadır.

Oğlu Orhan; Manavgatın Sorgun köyünden Ali Çocuk adlı beyin kızı Fatma ile evli olup almanca öğretmenliği yapmaktadır ve Hasan adlı bir oğlu vardır.

 

Babam Mehmet Emin: Alanyadan Gavazın Şükrü adlı muhteremin kızı Aliye ile evlidir. Osman, Ahmet, Sait ve Saim adlı 4 oğlu vardır.Cesaret timsali, akrabalarına olağanüstü düşkün, mangal yürekli ama yufka kalpli bir adamdı babam.

Cennet mekan babam 23.4.2007 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Osman;makina yüksek mühendisi olup Aksekili Abdullah Güngör’ün kızı Özden hanımla evlidir.Mehmet Akif , Gülsüm ve Sahabe adında 3 çocuğu vardır. Antalyada ikamet etmektedir.

Ahmet;teknik öğretmen olup Isparta eşrefından Kemal Aksuman beyin kızı Bahriye hanım ile evlidir. Aliye Aybige, Bekir Şamil ve Rümeysa adında 3 evladı vardır.

Sait; ticaretle meşgul olup, Kalemlerli Hasan efendinin kızı Gülşen’le evlidir. İlknur ve Mehmet  İlker adında 2 çocuğu vardır.

Saim; Ereğli Çayhan kasabasından Bilal Özer efendinin kızı Hatice’yle evli olup, Sevde Gülizar, Merve ve Mehmet Emin adında çocukları vardır.

Amcam Hasan Fehmi: O bir efsanedir. Genel cerrahtır.Gebeceli Ahmet efendinin kızı Perihan ile evlidir.1961-1969 arası iki dönem Adalet partisinden millet vekili seçilmiştir.Osman, Mustafa Faruk adında 3 oğlu vardır. Amcam 25 Mart 2020 de Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Osman, Perihan Nur, H.Fehmi ve Şeyma adında 3 evladı vardır. İşletme mezunudur.

Mustafa Nevzat, Kafkasyalı Elbruz Beyin kızıSaadet’le evlidir. HaticeKübra, NeslihanMerve ve  Elbruz Can adlı üç çocuk sahibidir.  İnşaat mühendisidir. Ağabeyim Mustafa 20 Aralık 2022'de Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ömer Faruk, Doktor olup H.Fehmi ve İrfan Efe isimli iki oğul sahibidir.

 

Halam Rukiye:Yalçıdibi Köyünden Avşaroğlu Hüseyin efendin oğlu Mustafa ile evlidir(Vefatı 25.07.2011).Hüseyin, Emine, İsmail ve Fatma adında 4 çocuğu vardır.

Cennet mekan halam 08.2.2012 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Oğlu Hüseyin Hacı Obası köyünden  Zühtü Atalay’ın kızı Nuran hanımla evli olup, Mustafa, Gülsüm,Osman ve Nezihe adında 4 çocuğu vardır. Elektirik Mühendisi olup ticaret yapmaktadır.

Kızı Emine;Çavuş köyünden amcası torunu Rukiye’nin oğlu Hüseyin Günal ile evlidir. M. Ali, Ahmet ve Rukiye adlı 3 çocuğu vardır.

Oğlu İsmail, Yalçıdibinden Ramazan Durmaz efendinin kızı Emine hanımla evli ve Rukiye, Mustafa, Ali ve Ömer isimli dört evlat sahibidir.

Kızı Fatma, Çakallardan Hasan Er oğlu Mehmet Er ile evlidir. Hasan, Hamza, Mustafa ve Zeynep olmak üzere dört çocukludur.

 

 

Amcam Bekir Boztepe:Bir dost, bir arkadaş, bir baba üstün vasıfları saymakla bitmez insan, 1960 senesinde Homa (Oymapınar) köyünden Kahvecioğlu Mustafa’ nın kızı İkramiye ile evlidir. Hanife ve Fatma Seher adlı 2 kızı vardır .Manavgat’ta ikamet etmektedir. 8 Aralık 2022' de amcam Hakkın rahmetine kavuşmuştur.


<
  • Konuları: 0
  • Yorumları: 0
2 Mart 2014 12:35

selami boztepe

Alıntı
  • Grup: Ziyaretçi
  • Kayıt Tarihi: --
 
slm akm kardeşim ben sivaslıyım ve bizim soy ismimiz de boztepe.. sana sorum şu olacaktı.. şu konuda bilgin varmı.. sizin sulalenizin kırıkkalde de akrabaları varmı .. bizim dedemiz kırıkkaleden gelmiş.. soy ismi kanunu çıkınca boztepe soyismini almış
selametle

<
  • Konuları: 0
  • Yorumları: 0
7 Mart 2015 23:41

Selman Sözen

Alıntı
  • Grup: Ziyaretçi
  • Kayıt Tarihi: --
 
Selam olsun büyük halamlara


Yorum Ekle

İsim:*
E-Mail:*
Yorum:
Güvenlik Kodundaki 2 Kelimeyi Giriniz: *